Resum de retenció de dades

Aquest resum mostra les categories i els propòsits predeterminats per conservar les dades dels usuaris. Determinades àrees podrien tenir categories i propòsits més específics que els que s'enumeren aquí.

Lloc

Category

Data registry CESF

Propòsit

Course retention
Període de retenció
999 anys
Lawful bases
Interessos legítims (GDPR Art. 6.1(f)) Processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child
Sensitive personal data processing reasons
Protecció d'interessos vitals (GDPR Art. 9.2(c)) Processing is necessary to protect the vital interests of the data subject or of another natural person where the data subject is physically or legally incapable of giving consent

Usuaris

Category

Data registry CESF

Propòsit

User data retention
Període de retenció
2 anys
Lawful bases
Consentiment (GDPR Art. 6.1(a)) The data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes
Sensitive personal data processing reasons
Consentiment explícit (GDPR Art. 9.2(a)) El subjecte de les dades ha donat el seu consentiment explícit al processament d'aquestes dades personals per una o més finalitats específiques, exceptuant els casos en què la llei de la Unió o d'un estat membre estableixi que el subjecte de les dades no pot aixecar la prohibició a què fa referència el paràgraf 1 de l'article 9 de la GDPR.

Categories de curs

Propòsit

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció

Cursos

Propòsit

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció

Mòduls d'activitat

Propòsit

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció

Blocs

Propòsit

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció